Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk (Periplaneta americana)

Amerikansk kakerlakk (Periplaneta americana) Utseende:
• Flattrykte, lange antenner og bein
• Ensfarget rødbrun/svartbrun, halvgjennomsiktige vinger
• Lysere partier på halsskjoldet
• Stor, opptil 44 mm

Biologi, atferd og skade:
Lever kun innendørs. Nattaktiv. Sjelden i Norge, kan etablere seg i visse miljøer der det er mye varme og god tilgang på mat, men neppe i private husholdninger. En liknende art er Australsk kakerlakk (Periplaneta australasiae) som kjennetegnes på gule sidekanter på fremre del av vingene.

Skade: Forurenser matvarer og oppleves ubehagelig. I spesielle situasjoner kan kakerlakker forårsake materielle skader ved gnaging. Kan overføre sykdomsfremkallende organismer til ferskvarer. Kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte personer.

Bekjemping:
• Kjemisk bekjempelse ved bruk av sprøyte eller åte
• Limfeller kan brukes aktivt i kombinasjon med kjemisk bekjempelse
• Støvsuging for å fjerne levende og døde individer, samt eggkapsler
• Biologisk bekjempning hvis forholdene tilsier det
• Varme- og kuldebehandling kan benyttes i spesielle situasjoner

Kakerlakkproblemer forebygges ved godt renhold, gode rutiner for behandling av matavfall og ved redusert vanntilgang for kakerlakkene.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok