Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk (Supella longipalpa)

Brunbeltet kakerlakk (Supella longipalpa)
Utseende:
• Flattrykte, lange antenner og bein
• Vinger halvgjennomsiktige
• Gulbrun, rødbrune bånd på tvers av bakkroppen
• 10-14 mm
• Kan forveksles med tysk kakerlakk og markkakerlakk

Biologi, atferd og skade:
Kun innendørs. Nattaktiv. Lever tørrere enn tysk kakerlakk, og finnes ofte høyt oppe under taklister. Lang klekketid på eggkapsel (45-75 dager). I næringsmiddelindustri, storkjøkken, private hjem, på båter etc.

Skade: Forurenser matvarer og oppleves ubehagelig. I spesielle situasjoner kan kakerlakker forårsake materielle skader ved gnaging. Kan overføre sykdomsfremkallende organismer til ferskvarer. Kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte personer.

Bekjemping:
• Kjemisk bekjempelse ved bruk av sprøyte eller åte
• Limfeller kan brukes aktivt i kombinasjon med kjemisk bekjempelse
• Støvsuging for å fjerne levende og døde individer, samt eggkapsler
• Biologisk bekjempning hvis forholdene tilsier det
• Varme- og kuldebehandling kan benyttes i spesielle situasjoner

Kakerlakkproblemer forebygges ved godt renhold, gode rutiner for behandling av matavfall og ved redusert vanntilgang for kakerlakkene.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok