Brunrotte

Brunrotte (Rattus norvegicus)

Brunrotte (Rattus norvegicus)Utseende:
• Brun, grå eller svart
• 200-500 gram, 18-25 cm kroppslengde
• Hårløs hale som er kortere enn kroppen, 15-21 cm
• Halen er mørk over og lys under
• Små hårete ører, små øyne, butt snute
• Ekskrementer: 1,2-2,5 cm, butt i ene enden, oftest blanke og svarte

Biologi, atferd og skade:
Lever tett på mennesker, utbredt over hele verden. Hovedsakelig nattaktiv. Føder unger om våren og høsten. Klatrer, svømmer, hopper, graver. Altetende. Trenger daglig tilgang på vann. Skeptisk til nye lukter og ting(neofob).

Skade: Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom til mennesker.

Bekjemping:
• Steng alle sprekker og åpninger større enn 12 mm (6 mm for å sikre mot mus). Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
• Fjern tilgang på mat og vann
• Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger
• Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går)
• Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange rotter og utbredelsen er stor. Dette utgjør en forgiftningsrisiko for dyr og mennesker og medfører oftest luktproblem pga døde dyr i vegger og tak.
• Lydskremmere har ingen effekt

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok