Faraomaur

Faraomaur (Monomorium pharaonis)

Faraomaur (Monomorium pharaonis)
Utseende:
• Arbeiderne er bare 2 – 2,4 mm
• Brungul
• Bakre del av bakkroppen mørkere
• Stilken mellom for- og bakkropp med to ledd

Biologi, atferd og skade:
En koloni består av mange lokale reir, hver med sin dronning. Altetende. Ganske vanlig i bystrøk. Kun innendørs. Spredning skjer ved at en dronning og noen arbeidere skiller seg ut fra kolonien og etableres et nytt sted. Spredning mellom bygninger skjer ved frakt av gjenstander som maurene gjemmer seg i.

Skade: Gjør ingen materiell skade, men kan være en mulig smittespreder. På sykehus kan maurene vandre fra urende steder til sår under bandasjer hos pasienter. Liten størrelse gjør også at de lett kan havne i medisinsk utstyr. Angrep på slike steder er derfor alvorlig. Allergi mot faraomaur er sannsynligvis utbredt. Maur oppfattes generelt som uønskede i innendørsmiljøer.

Bekjemping:
• Eneste alternativ er bruk av forgiftet åte

Bekjempning er krevende og tett oppfølging av problemet er nødvendig.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok