Gullflue

Gullflue (Lucilia illustris)

Gullflue (Lucilia illustris)Utseende:
• Metallisk grønnglinsende
• 4,5-11,5 mm

Biologi, atferd og skade:
Larvene utvikles i møkk og åtsler, noen selv i levende dyr, og på animalske matvarer. Viktige nedbrytere i naturen. L. illustris er en av våre vanligste arter.

Skade: Kan gjøre stor skade på sau der den utvikles i åpne sår, særlig på Vestlandet. Legger egg og har larveutvikling i friske matvarer, og regnes derfor som skadedyr i matvareindustri. Den har også potensial til å spre sykdommer.

Bekjemping:
• Sikring av lokaler ved hjelp av fluenetting
• Fluefeller innendørs
• Fjerning av formeringskilder (Matavfall og døde dyr)

Ansees ikke som skadedyr i privat sammenheng, og bruk av kjemikalier i næringsmiddelbedrifter er lite aktuelt.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok