Hjortelusflue

Hjortelusflue (Lipoptena cervi)

Hjortelusflue (Lipoptena cervi)Utseende:
• Flat, krabbeliknende med kraftige klør på beina
• Vinget, men kaster vingene ved funn av vert
• Hodet er bredere enn langt
• Antennene små og sitter innsunket i små groper
• Kroppslengde 4,5–5 mm

Biologi, atferd og skade:
Siden 1983 i rask spredning i Norge, finnes nå over store deler av Sørøstlandet. Lever på elg, hjort og rådyr, sjeldnere dådyr. Hjortelusflua slår seg ofte ned på mennesket, hund og andre dyr, men vil ikke kunne utvikle seg der.

Skade: Kan stikke mennesker, men dette er sjelden.

Bekjemping:
• Bekjempning unødvendig

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok