Husflue

Husflue (Musca domestica)

Husflue (Musca domestica)Utseende:
• Gråfarget
• Fire svarte lengdestriper på forkroppens ryggside
• 8-9 mm

Biologi, atferd og skade:
Nær knyttet til menneskenes boliger og fjøs. Larvene utvikles i gjærende organisk materiale som dyremøkk. Spesielt velegnet er den fra grisunger.

Skade: Fluen kan spre sykdommer, men er mest til sjenanse for dyr og mennesker, da de kan opptre i svært store mengder.

Bekjempning:
• Gode rengjørings- og gjødselhåndteringsrutiner
• Omrøring i gjødselkjellere
• Kjemisk kontroll: Larvemiddel, forgiftet åte og aerosol
• Biologisk kontroll: Gylleflue og snylteveps
• Fysisk kontroll: Limplater, lysfeller og vifter

Husfluene er kjent for rask utvikling av resistens. Forgiftet åte og aerosolerbør kun brukes når flueplagen er stor og antallet må slås ned raskt.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok