Husmus

Husmus (Mus musculus)

Husmus (Mus musculus)
Utseende:
• Pelsfargen varierer fra brun til grå eller svart
• 12-28 gram, 6-10 cm kroppslengde
• Hale på 7-10 cm
• Små øyne og ører, spiss snute
• Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, oftest svarte

Biologi, atferd og skade:
Utbredt over hele landet. Hovedsakelig nattaktiv. Klatrer, svømmer, hopper og graver. Altetende, men foretrekker korn. Spiser litt mat på mange forskjellige steder hver natt. Kan klare seg uten tilgang på vann. Nysgjerrig.

Skade: Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom til mennesker.

Bekjemping:
• Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
• Fjern tilgang på mat og vann
• Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger.
• Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går)
• Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor. Dette utgjør en forgiftningsrisiko for dyr og mennesker og medfører oftest luktproblem pga døde dyr i vegger og tak.
• Lydskremmere har ingen effekt

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok