Jordveps

Jordveps (Vespula vulgaris)

Jordveps (Vespula vulgaris)Utseende:
• Svarte og gule
• Sparsomt behåret
• Bitende munndeler
• Dronningen 16-20 mm
• Arbeiderne 12-16 mm

Biologi, atferd og skade:
Bygger bol både under og over jorden, gjerne av råttent trevirke. Bolene får derfor gulbrune striper. Kun dronningen overvintrer, bolet brukes kun én sommer.

Skade: Finnes rundt hus og kan være aggressive. Stikk kan være smertefullt (dødelig hvis man er allergisk).

Bekjemping:
• Fjerning av vepsebol
• Kjemisk behandling av vepsebol
• Sikring med fluenetting for å unngå etablering av vepsebol innendørs
• Feller kan benyttes for å redusere antallet arbeidere i et område

Bekjempning er oftest unødvendig, men kan være hensiktsmessig hvis vepsene blir for nærgående.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok