Klatremus

Klatremus (Clethrionomys glareolus)

Klatremus (Clethrionomys glareolus)
Utseende:
• Rødbrun rygg med en uskarp overgang mot grå sider. Buken er gråhvit eller grågul. Føttene er hvitgrå. Unge dyr har gråbrun rygg.
• 14-40 gram, 8-13 cm kroppslengde
• Tydelig tofarget hale på 3-7 cm
• Små ører og buttere snute enn husmus og skogmus
• Ekskrementer: 6-7 mm lange, 2-3 mm tykke, sylindriske, avrundete

Biologi, atferd og skade:
Finnes over hele Norge opp til Salten i Nordland. Den er mest tallrik i områder med skog, men finnes også i høyfjellet. Hovedsakelig aktiv i skumringen og om natten. Meget dyktig klatrer. Kan svømme. Spiser mest frø, knopper, bær, bark, lav og en del smådyr. Nysgjerrig. Kan trekke inn i bygninger om høsten, men yngler ikke innendørs.

Skade: Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom bl.a. musepest til mennesker.

Bekjempning:
• Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
• Fjern tilgang på mat og vann.
• Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger.
• Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går).
• Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor. Dette utgjør en forgiftningsrisiko for dyr og mennesker og medfører oftest luktproblem pga døde dyr i vegger og tak.
• Lydskremmere har ingen effekt.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok