Liten skogmus

Liten skogmus (Apodemus sylvaticus)

 Liten skogmus (Apodemus sylvaticus)
Utseende:
• Alle farger, utydelig gulbrun brystflekk
• 8-28 gram, 7-10 cm kroppslengde
• Hale på 7-9 cm
• Store øyne og ører, spissere snute enn husmus
• Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, oftest svarte

Biologi, atferd og skade:
Utbredt nord til Sør-Trøndelag. Hovedsakelig nattaktiv. Klatrer, men ikke så godt. Svømmer, hopper og graver. Spiser frø/korn. Nysgjerrig. Trekker inn i bygninger om høsten, men yngler ikke inne.

Skade: Gnager på alt og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Forurenser med urin og ekskrementer. Luktplager etter døde dyr, urin og ekskrementer. Potensial til å overføre sykdom til mennesker.

Bekjemping:
• Steng alle sprekker og åpninger større enn 6 mm. Bruk metallnetting, metallplater osv som dyrene ikke kan gnage gjennom.
• Fjern tilgang på mat og vann
• Rydd søppel, kompost, høyt gress, busker og kratt rundt bygninger
• Vanlige klappfeller med forskjellige typer åter (plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går)
• Forgiftet åte i fastmonterte og låste åtestasjoner kan brukes ved bekjempelser der det er mange dyr og utbredelsen er stor. Dette utgjør en forgiftningsrisiko for dyr og mennesker og medfører oftest luktproblem pga døde dyr i vegger og tak.
• Lydskremmere har ingen effekt

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok