Loftsflue

Loftsflue (Pollenia rudis)

Loftsflue (Pollenia rudis)Utseende:
• Store, dorske fluer
• Brune med sølvskimrende rutemønster på bakkroppen
• Bryststykket med gullaktig behåring
• 5 – 10,5 mm

Biologi, atferd og skade:
Trekker ofte til høyt- og frittliggende hus og hytter om høsten for overvintring, der de kan opptre i tusentall. Trekker ut igjen om våren. Larvene utvikles i meitemark. Vanlig i Norge, unntatt helt i nord.

Skade: Gjør ingen materiell skade, men kan oppleves ubehagelig ved stort antall fluer.

Bekjemping:
• Sikring av bygninger med fluenetting
• Støvsuging av overvintrende individer
• Bruk av kjemikalier kun i ekstreme tilfeller

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok