Bli kvitt fruktflua?

Fruktfluer, eller Eddikfluer (Drosophilidae) ansees ikke som skadedyr i privat sammenheng, og bruk av kjemikalier i næringsmiddelbedrifter er ofte lite aktuelt.

Du finner fruktflua innendørs hele året, men er vanligst om høsten. Voksne tiltrekkes gjærende materiale for egglegging. Larvene utvikles rakt og finnes i ofte i forbindelse med råtnende frukt, sur melk, øl- og vinsøl, samt avløpsvann.

Skade: Liten skade i privat sammenheng, men kan være til irritasjon. Mer omfattende problem i forbindelse med matproduksjon. Spesielt der frukt og grønnsaker håndteres, men også i bakerier og bryggerier. Ved næringsiddelproduksjon gjør fluen skade ved å havne i produktene som fremstilles. Matbutikker og puber kan også oppleve at fluene blir til irritasjon.

Bekjemping:
• Fjerning av formeringskilde
• Fluesikring for å hindre at nye individer kommer inn
• Kjemisk behandling kun i spesielle situasjoner for å slå ned bestanden av voksne fluer