Rødkinnet spyflue

Rødkinnet spyflue (Calliphora vicina)

Rødkinnet spyflue (Calliphora vicina)Utseende:
• Blåglinsende bakkropp
• Orangerøde kinn, spirakelåpninger og basicosta (ved vingefestet)
• Kraftig behåring
• 5-12 mm

Biologi, atferd og skade:
Voksne individer lever utendørs. Spiser proteinføde og nektar fra blomster. Viktige nedbrytere av dyrekadaver. Larvene utvikles i matavfall, døde dyr, spekeskinke, ost, tørrfisk og annen proteinrik mat.

Skade: Søker opp friske matvarer og er derfor skadedyr i matvareindustri. Den har også potensial til å spre sykdommer. Kan opptre i forbindelse med myiasis.

Bekjemping:
• Sikring av lokaler ved hjelp av fluenetting
• Fluefeller innendørs
• Fjerning av formeringskilder (Matavfall og døde dyr)

Ansees ikke som skadedyr i privat sammenheng, og bruk av kjemikalier i næringsmiddelbedrifter er lite aktuelt.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok