Sauemaur

Sauemaur (Formica fusca & Formica lemani)

Sauemaur (Formica fusca & Formica lemani)Utseende:
• Ensfarget svart med brunaktige bein
• Første antenneledd uten utstående hår (jfr. svart jordmaur)
• Arbeiderne er 4,5 – 7 mm

Biologi, atferd og skade:
Reder i jord under stein, i trestubber, sjelden i hus, men den har en tendens til å dukke opp innendørs på senvinteren. Små kolonier med under 500 individer. Vanlig i hele Norge.

Skade: Finnes sjelden innendørs, men kan opptre i isopormateriale og råttent treverk. Maur oppfattes generelt som uønskede i innendørsmiljøer.

Bekjemping:
• Tilgjengelige reir kan bekjempes med insektspray
• Mekanisk fjerning av reir og utbedring av skade
• Hvis reir er utilgjengelig → forgiftet åte

Forgiftet åte kan i mange tilfeller være det beste alternativet siden man da når dronningene som kan være godt skjult. Kjemisk forebygning skal ikke forekomme.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok