Skadedyrbekjemping

Skadedyr kommer i alle slags former og varianter, og kan være smittebærere av sykdommer. Det kan være for eksempel veggedyr, kakerlakker, rotter og lignende.

For å finne ut om du står overfor et skadedyrproblem, er det helt avgjørende å få identifisert hva slags dyr som er tilstede. Ikke alle dyr du kommer over er skadedyr. Det finnes ingen felles tilnærmingsmåte for skadedyrbekjemping. Effektiv skadedyrkontroll baserer seg på at hver kategori av skadedyr bekjempes på sin unike måte. Grunnen til at det ikke finnes noen fellesnevner for skadedyrbekjemping er at hver art har sitt livsmønster og sin biologi.

I tillegg gjør skadedyr forskjellige skader for oss mennesker. Noen skadedyr gjør skader på bygninger. Andre ”forurenser” matvarer. Dette medfører en tilleggsdimensjon som en skadedyrbekjemper må ta hensyn til ved effektiv skadedyrkontroll.

Vi jobber primært i kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler.

Vi kan også ta oppdrag utenfor dette området.

Ønsker du å ta en prat? Ta kontakt med oss!