Sølvkre

Sølvkre (Lepisma saccharina)

Utseende:

  • De er skjellkledde, grå og sølvglinsende i fargen
  • I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder
  • Normal størrelse er 7-12 mm uten antenner og haletråder

Biologi, atferd og skade:

Sølvkre gjør liten skade og regnes som harmløse gjester i våre boliger. De kan virke sjenerende når de opptrer på bad, kjøkken og i vaskerom. Mange ønsker av den grunn å fjerne dem. Sølvkre spiser muggsopp og kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fuktskader i rommet der de observeres.

Skade:

Under normale forhold gjør sølvkreet ingen skade, og en eventuell materiell ødeleggelse vil være minimal. Sølvkreet er avhengig av høy fuktighet, og kan derfor indikere fuktskader. De lever da godt på muggsopp. Når det gjelder museumsgjenstander, frimerke-samlinger, visse tekstiler eller gamle bøker vil sølvkreet kunne gjøre skade hvis de får være i fred over lengre tid.

Bekjemping:

  • Støvsuging er å foretrekke fremfor vasking
  • Øke temperaturen og forbedre ventilasjonen
  • Kilder til fuktighet bør fjernes
  • Sprekker kan med fordel tettes
  • Åte beregnet på maurbekjempning eller kakerlakker kan benyttes

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt