Springfluer

Springfluer (Familie Sphaeroceridae)

Springfluer (Familie Sphaeroceridae)Utseende:
• Kroppslengde 0,7 – 5,5 mm
• Ensfarget svart eller mørkebrune
• Første fotledd på bakre beinpar er ofte bredere enn øvrige fotledd

Biologi, atferd og skade:
Springfluelarvene utvikles i råtnende organisk materiale av planter, sopp, dyr og gjødsel. I hønsehus og fjøs kan springfluer være svært tallrike. I kloakkrenseanlegg og innendørs på steder med kloakklekkasjer kan enkelte arter også forekomme i store mengder.

Skade: Springfluer gjør lite skade, men kan være et stressmoment for husdyr og mennesker når de opptrer i store mengder.

Bekjemping:
• Hyppig fjerning av gjødsel i hønsehus og fjøs
• Sjekk for kloakklekkasje dersom store mengde opptrer i hus. Utbedre eventuell lekkasje og rengjør grundig
• Kjemisk bekjempning er unødvendig mot springfluer

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok