Stokkmaur

Stokkmaur (Camponotus sp.)

 Stokkmaur (Camponotus sp.)
Utseende:
• Hode helsvart
• Bein og mellomkropp rødbrune
• Framparten på bakkroppen rødbrune, bakkropp for øvrig svart
• Stor variasjon i størrelse, arbeidere er 6 – 14 mm

Biologi, atferd og skade:
Reir i bakken, trestubber eller hustømmer. En koloni er ofte sammensatt av flere reir som henger sammen. Har egne satelitter uten dronning for oppaling av kjønnsdyr og arbeidere. Satellittkolonier etableres raskt. Finnes over hele landet.

Skade: Bygger reir i treverk og ulike typer isolasjonsmateriale. Over tid kan de forårsake store materielle skader.

Bekjemping:
• Lokalisering av reir med tilhørende egnet kjemisk bekjempning
• Mekanisk fjerning av reir og utbedring av skader
• Utilgjengelige eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte
• Forebyggende tiltak for å hindre nyetablering

Forgiftet åte kan i mange tilfeller være det beste alternativet siden man da når dronningene som kan være godt skjult.

Kjemisk forebygning skal ikke forekomme.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok