Svart jordmaur

Svart jordmaur (Lasius niger)

Svart jordmaur (Lasius niger)
Utseende:
• Ensfarget gråbrun til brunsvart
• Første antenneledd (det lange) med utstående hår
• Arbeiderne er 3,5 – 5 mm

Biologi, atferd og skade:
Bygger reder under stein, heller, i jord, husvegger og tak, ofte i isolasjon under baderomsgulv med varmekabler. Meget vanlig innen- og utendørs i Sør- Norge. Kommer ofte inn på vår/tidlig sommer for å lete etter mat. I Trøndelag og Nord-Norge er redene kun innendørs.

Skade: Kan ha reir innendørs i råteskadet treverk eller i isopor. Maur oppfattes generelt som uønskede i innendørsmiljøer.

Bekjemping:
• Lokalisering av reir med tilhørende egnet kjemisk bekjempning
• Mekanisk fjerning av reir og utbedring av skader
• Utilgjengelige reir eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte
• Forebyggende tiltak, som å gjøre forholdene rundt huset mindre gunstig kan hindre nyetablering

Forgiftet åte kan i mange tilfeller være det beste alternativet siden man da når dronningene som kan være godt skjult.

Kjemisk forebygning skal ikke forekomme.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok