Tysk kakerlakk

Tysk kakerlakk (Blattella germanica)

Tysk kakerlakk (Blattella germanica)
Utseende:
• Flattrykte, lange antenner og bein
• Vinger halvgjennomsiktige
• Gulbrun, halsskjold med to svarte, langsgående striper
• 10-16 mm
• Kan forveksles med markkakerlakk og brunbeltetkakerlakk

 

Biologi, atferd og skade:
Meget vanlig over hele Norge, kun innendørs. Nattaktiv. Foretrekker varme, fuktige, mørke steder om dagen. I næringsmiddelindustri, storkjøkken, hoteller, private hjem, på båter etc.

Skade: Forurenser matvarer og oppleves ubehagelig. I spesielle situasjoner kan kakerlakker forårsake materielle skader ved gnaging. Kan overføre sykdomsfremkallende organismer til ferskvarer. Kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte personer.

Bekjemping:
• Kjemisk bekjempelse ved bruk av sprøyte eller åte
• Limfeller kan brukes aktivt i kombinasjon med kjemisk bekjempelse
• Støvsuging for å fjerne levende og døde individer
• Biologisk bekjempning hvis forholdene tilsier det
• Varme- og kuldebehandling kan benyttes i spesielle situasjoner

Kakerlakkproblemer forebygges ved godt renhold, gode rutiner for behandling av matavfall og ved redusert vanntilgang for kakerlakkene.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok