Vanlig stikkflue

Vanlig stikkflue (Stomoxys calcitrans)

Vanlig stikkflue (Stomoxys calcitrans)Utseende:
• Likner husflue, men skilles lett på lang, kraftig, foroverrettet stikksnabel
• 6-7 mm

Biologi, atferd og skade:
Vanlig i fjøs og stall der den suger blod av husdyr. Kommer også inn i hus. Larvene utvikles i dyremøkk, ofte noe tørrere møkk enn husfluen.

Skade: Kan stresse husdyrbesetninger. Stikker av og til mennesker.

Bekjemping:
• Opptrer ofte sammen med husflue i husdyrrom og bekjempes da sammen med disse fluene
• God rengjøring og gjødselhåndtering reduserer flueantallet
• Kjemisk bekjempning vil kunne slå ned store bestander innendørs, men dette hindrer ikke en ny formering

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok