Veggedyr

Veggedyr (Cimex lectularius)

Veggedyr (Cimex lectularius)
Utseende:
• Rødbrun
• Oval og flattrykt kroppsform
• Vingeløs
• Voksne ca. 4-5 mm

Biologi, atferd og skade:
Blodsuger på mennesket og andre dyr. Ganske vanlig i Norge, mest i campinghytter, studenthjem og herberger. Ikke smittespreder. Sitter på dagtid gjemt i sprekker bak listverk, sengebunn, skap osv.

Skade: Suger blod fra mennesker. Bittene kan forårsake kløe og irritasjon.

Bekjemping:
• Kjemisk behandling med sprøyting (alle skjulesteder behandles)
• Varmebehandling
• Kuldebehandling av enkeltgjenstander og klær

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Felthåndbok